Menu

Onderzoekend en Ontwerpend leren (OOL)

Onderzoekend en Ontwerpend leren (O&O-leren) is een veel gekozen en geschikte didactiek/onderwijsstijl in W&T-onderwijs. Bij Maakotheek hebben we deze didactiek in alle Maakbox-lessen opgenomen. De handige cycli van het Wetenschapsknooppunt Zuid-Holland gebruiken we hierbij als richtlijn. Onderzoekend ontwerpend leren onderzoek techniek tandwielen

Door op een onderzoekende en ontwerpende manier les te geven, voldoe je aan twee belangrijke kerndoelen: ‘Leerlingen leren onderzoek doen naar natuurkundige verschijnselen’ en ‘Leerlingen leren oplossingen voor technische problemen ontwerpen, uitvoeren en evalueren’. Ook zie je bij deze manier van lesgeven dat wetenschappelijke en technologische houdingen, vaardigheden, denkwijzen en kennis in samenhang worden ontwikkeld.

Onderzoekend leren

Maakotheek cyclus onderzoeken Onderzoekend leren is goed uit te leggen met het volgende voorbeeld. Wetenschappers doen onderzoek om de wereld beter te begrijpen. Door bronnen te raadplegen, experimenten uit te voeren en de resultaten te analyseren kunnen antwoorden worden gegeven op de vragen die zij hebben. Een onderzoek verloopt echter niet altijd precies zo. Soms roept een experiment juist nieuwe vragen op en begint het onderzoeksproces weer opnieuw. Het onderzoeksproces is dus niet lineair, maar kan meer gezien worden als een doorlopende cyclus. Bij Maakotheek volgen de lessen de onderzoekscyclus van het Wetenschapsknooppunt Zuid-Holland, zoals hier afgebeeld.

Wil je een beter beeld bij de onderzoekscyclus en hoe je deze kunt toepassen in de lessen? Kijk dan vooral de
videoserie van onze onderwijskundige Saskia. In korte video’s leer je waardevolle en praktische tips voor onderzoekend leren in de klas. Maakotheek cyclus ontwerpen

Ontwerpend leren

Bij het ontwerpen wordt een vergelijkbaar proces gevolgd als bij onderzoeken. Ontwerpers hebben vaak een probleem of een behoefte, waar zij graag een oplossing voor willen vinden. Ze bedenken waaraan hun ontwerp moet voldoen (eisen) en bedenken ideeën voor een oplossing of product. Ze stellen ontwerpvragen op en ze maken schetsen die leiden tot een uiteindelijke ontwerptekening. Verder verzamelen ze benodigde materialen, gereedschappen en handige technieken en gaan aan de slag met het maken van de oplossing of het product. Ook hier kan het gebeuren dat een idee super goed is, maar je er tijdens het maken achter komt dat je terug moet naar de tekentafel of dat het leidt tot nieuwe behoeftes of problemen. Dit maakt ook het ontwerpen een cyclisch proces.

Ook over ontwerpend leren en de ontwerpcyclus heeft Saskia, onze onderwijskundige,
een serie video's gemaakt. Door het kijken van de korte video’s leer je wat de ontwerpcyclus precies is en hoe je het kunt gebruiken in de klas.

Bijkomende ontwikkelingen onderzoekend en ontwerpend leren

Naast de cognitieve opbrengsten van onderzoekend en ontwerpend leren zijn er ook nog andere leeropbrengsten. Zo ontwikkelingen leerlingen belangrijke 21e-eeuwse vaardigheden, zoals samenwerken, kritisch nadenken, creatief denken en meer. Ook geeft het de leerlingen de mogelijkheid om hun talenten te laten zien, talenten die wellicht niet altijd zichtbaar zijn in het ‘reguliere’ onderwijs. Leerkrachten verkrijgen hierdoor meer informatie over de leerling en kunnen zo hun bredere (talent)ontwikkeling volgen.
  • Onderzoekend ontwerpend leren onderzoeken brainstorm
  • Onderzoekend ontwerpend leren onderzoek elektriciteit
  • Onderzoekend ontwerpend leren ontwerp vliegtuig