Menu

Wetenschap en Techniek-onderwijs

Wetenschap en Techniek, of eigenlijk: Wetenschap & Technologie (W&T) onderwijs, heeft als doel de nieuwsgierigheid van leerlingen te prikkelen en zo een ontdekkende houding te stimuleren en ontwikkelen. Voor veel kinderen is deze houding natuurlijk. Deze houding kan vergeleken worden met de houding van onderzoekers en ontwerpers. Kinderen willen namelijk vanuit zichzelf dingen weten, begrijpen, maken, delen en bereiken. Wij willen dit proces makkelijker maken. Onze alles-in-één Maakboxen (leskisten) bevatten alles wat een leerkracht nodig heeft om techniek en technologie in de klas toe te passen. Van materialen tot instructievideo’s en uitgewerkte lessen. Zo hoeven leerkrachten alleen nog maar te doen waar zij het beste in zijn: onderwijzen!

Benieuwd naar de verschillende Maakboxen? Klik hier om ons aanbod te bekijken.
  • Stop-motion
  • Duurzame energie
  • Robotiseer je wereld

Wetenschap en Techniek in de klas

Door het geven van Wetenschap & Technologie worden leerlingen voorbereid op de technologische samenleving van nu. Een samenleving waarin ook steeds meer vraag is naar technisch geschoolde mensen. Door W&T zien leerlingen in dat wetenschap, techniek en technologie terugkomen in alle opzichten van hun leven. Ze doen nieuwe kennis en vaardigheden op en ontwikkelen zich op verschillende houdingsaspecten.

Maar wat bedoelen wij met kennis, vaardigheden en houding?
Model componenten wetenschap en techniek Bron: slo.nl

Kennis

Door Wetenschap en Techniek onderwijs leren de leerlingen meer over de wereld waarin zij leven. W&T-onderwijs kan zich richten op de vragen en interesses die leerlingen hebben over de wereld om hen heen. W&T is geen vak op zichzelf. Het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld (OJW) met vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek is een goed uitgangspunt voor de integratie van wetenschap en techniek.

Vaardigheden

Bij W&T-lessen wordt beroep gedaan op veel verschillende vaardigheden van leerlingen. Door onderzoekend en ontwerpend leren zullen zij verschillende denkwijzen leren hanteren en leren observeren en meten. Ook oefenen zij met het werken met verschillende bronnen, materialen en gereedschappen. Achteraf en tijdens het werken zullen zij moeten reflecteren, waarderen en oordelen op hun product of proces. Daarnaast wordt tijdens de W&T-les bijna altijd beroep gedaan op taal- en rekenvaardigheden en komen diverse 21e-eeuwse vaardigheden aan bod.

Houding

Wetenschap en Techniek onderwijs stimuleert een nieuwsgierige, onderzoekende en probleemoplossende houding bij leerlingen. SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling) heeft kenmerken onderverdeeld in zes neigingen die passen bij een onderzoekende en ontwerpende houding: willen weten, willen begrijpen, willen bereiken, willen delen, kritisch zijn en creatief zijn. Deze neigingen zijn vervolgens uitgewerkt in aspecten, dimensies en gedragsindicatoren.

Context

Het opdoen van kennis, aanleren van een bepaalde houding en het ontwikkelen van vaardigheden zijn allemaal belangrijke aspecten. Verder is het nodig om aandacht te besteden aan de context waarin je de leerlingen dingen wilt leren. Voor leerlingen in de basisschoolleeftijd werkt het goed om aan te sluiten bij hun eigen belevingswereld. Ze zijn namelijk altijd al nieuwsgierig naar de wereld om hen heen en de vragen/behoeften die zij hebben kunnen een mooi vertrekpunt zijn om een W&T-les mee vorm te geven. Wetenschap techniek school klas materialen

W&T bij Maakotheek

Bij Maakotheek werken we aan een wereld waar alle kinderen hun talenten optimaal kunnen benutten en ontplooien. Kinderen die niet alleen goed zijn met taal en rekenen, maar ook technologisch geletterd. Het weten te gebruiken en toepassen van techniek en technologie is voor hen vanzelfsprekend geworden.

Maakotheek biedt Wetenschap en Techniek onderwijs aan in de vorm van Maakboxen (leskisten) die periodiek gehuurd kunnen worden door scholen. Daarnaast begeleiden we de scholen bij de implementatie en verankering van W&T.
Klik hier om te ontdekken hoe het precies werkt!

Oplossingen kunnen bedenken en zelf dingen kunnen maken zijn voor ons essentieel. Zélf dingen maken met gebruik van techniek en technologie. Dingen écht ervaren, voelen. Dat geeft kinderen een gevoel van invloed, van regie en controle in een snel veranderende wereld.

Wil je een handig overzicht van ons aanbod ontvangen? Vraag dan onze brochure aan!