Menu

PRIVACYVERKLARING

Maakotheek, gevestigd aan Avenue Concordia 81, 3062 LD te Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.maakotheek.nl/
Ratelaarweg 17, 3053 JP Rotterdam
085-0609047

Persoonsgegevens die wij verwerken

Maakotheek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Naam van uw bedrijf/school
 • Functie
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaattype

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@maakotheek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Maakotheek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Maakotheek analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 • Maakotheek volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Maakotheek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Wij bewaren persoonsgegevens in ons CRM systeem (ActiveCampaign) niet langer dan wettelijk is toegestaan. Voor verwijdering kunt u een verzoek indienen via email info@maakotheek.nl.

Wanneer u aangemeld bent voor de nieuwsbrief dan kunt u zich ieder moment weer definitief uitschrijven via de link in iedere mailing of door ons een mail te sturen met het verzoek u te verwijderen (info@maakotheek.nl).

Overige documenten en softwareprogramma’s waarin mogelijk uw gegeven staan (zoals facturen, boekhouding) staan op met sterke wachtwoorden beveiligde servers en computers. Deze gegevens worden zolang bewaard als wettelijk is vereist.

Delen van persoonsgegevens met derden

Maakotheek deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Daarnaast verstrekt Maakotheek uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw toestemming.
GOOGLE ANALYTICS
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken. De hiermee verkregen informatie wordt, met inbegrip van de laatste cijfers van het IP-adres, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google en voor meer informatie het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Maakotheek gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Maakotheek gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting de site van Veilig internetten. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Het volledige overzicht van alle cookies staat op de pagina cookie-informatie.
FACEBOOK
Wij maken gebruik cookies en vergelijkbare technologieën van Facebook voor advertentie-doeleinden. Onder de cookie-informatie op deze site bevindt zich de mogelijkheid om het hiermee samenhangende verzamelen van (persoons)gegevens uit te schakelen.

Lees de privacyverklaring
van Facebook (welke regelmatig kan wijzigen) om te zien wat zij met (persoons)gegevens doen die zij met deze code verwerken.
LINKEDIN
Wij maken gebruik cookies en vergelijkbare technologieën van LinkedIn voor advertentie-doeleinden. Onder de cookie-informatie op deze site bevindt zich de mogelijkheid om het hiermee samenhangende verzamelen van (persoons)gegevens uit te schakelen.

Lees de privacyverklaring
van LinkedIn (welke regelmatig kan wijzigen) om te zien wat zij met (persoons)gegevens doen die zij met deze code verwerken.
ACTIVECAMPAIGN
Wanneer je hiervoor toestemming hebt gegeven, verwerken wij jouw gegevens met behulp van het platform van ActiveCampaign. Dit platform wordt ingezet om persoonlijke gegevens te verzamelen. Deze gegevens gebruiken wij om geïnteresseerden te benaderen over onze producten en diensten. Je kunt de gegeven toestemming voor gegevensverwerking op elk moment intrekken door contact met ons op te nemen via info@maakotheek.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Maakotheek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@maakotheek.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone: de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Maakotheek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@maakotheek.nl

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Bekijk deze pagina geregeld om van wijzigingen op de hoogte te blijven.