Menu

Webinar-reeks 'Duurzaam implementeren van W&T en OOL'

In de voorgaande jaren hebben wij een aantal webinars gegeven over 'Wetenschap&Technologie' en 'Onderzoekend en Ontwerpend Leren'. In drie afleveringen geven we je theorie en praktijkvoorbeelden over het implementeren van W&T op school. In de eerste aflevering lichten we de didactiek van OOL toe en vertellen we over wat er wel en niet verplicht is. In de tweede aflevering laten we je zien hoe je W&T kan integreren met andere vakken. En in de laatste aflevering rijken we modellen aan die helpen het verandertraject in je team te realiseren.

Op deze pagina kun je toegang aanvragen tot de opnames uit de reeks 'Duurzaam implementeren van W&T en OOL'. Klik op een onderwerp uit de onderstaande lijst om meer te lezen over de inhoud van het webinar en vul het formulier in om een persoonlijke link te krijgen waarmee je dit webinar gedurende veertien dagen kunt bekijken.
Wil je meer weten over het professionaliseringsaanbod? Vul dan het contactformulier in of stuur ons direct een mail.
Talenten ontdekken, leerlingen motiveren, kinderen goed voorbereiden op de toekomst: allemaal redenen om werk te maken van W&T met behulp van de cyclus van Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL). De didactiek biedt houvast om W&T aan te bieden vanuit context en samenhang. Gericht op kennis, houding en vaardigheden van de leerlingen. Dit webinar is bedoeld voor scholen die willen starten met W&T en OOL. Ben je op school al bezig met W&T? Dan zijn de thema's van hieropvolgende webinars voor jou zeker interessant.

In deze bijeenkomst kom je meer te weten over:

  • Wat OOL is
  • Hoe je OOL-onderwijs duurzaam implementeert
  • Hoe je OOL-onderwijs slim vakoverstijgend kan inzetten
Suzanne Algra bespreekt tijdens dit webinar wat er komt kijken bij het duurzaam willen verankeren van Wetenschap & Technologie op school. Wat heeft het team nodig om W&T duurzaam en enthousiast op te nemen in het lesprogramma? Niet iedereen reageert en handelt even gemotiveerd. Wat is dan jouw rol? Ook bespreken we hoe je een doorgaande lijn schept voor W&T en hoe dit passend bij de visie van de school te krijgen.

In deze bijeenkomst kom je meer te weten over:

  • Waarom Wetenschap & Technologie over de hele school gaat
  • Waarom niet iedereen meteen enthousiast met je mee wil verankeren
  • Hoe je van losse projecten en activiteiten werkt naar een doorlopende leerlijn
Wetenschap & Technologie (W&T) is niet een extra op zichzelf staand vak. Het is een manier van kijken naar de wereld om ons heen. Middels de didactiek van Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL) gaan leerlingen vanuit nieuwsgierigheid en verwondering zelf op zoek naar oplossingen en antwoorden. Door dit op een slimme manier in te zetten en toe te passen kan dit je onderwijs verrijken. Tevens zal het leiden tot tijdwinst en werkdrukverlaging. Wil je weten hoe je OOL kunt koppelen aan de zaakvakken? Of hoe je W&T kunt combineren met reken en taal? Vul dan het formulier in om dit webinar te bekijken. Fleur le Noble bespreekt tijdens dit webinar hoe je logische verbanden kunt vinden en maken met bestaande thema's en vakken binnen het curriculum. Door de inspirerende voorbeelden en 'Good practises' krijg je voldoende hulpmiddelen en inzicht om te gebruiken in je eigen onderwijspraktijk.

In deze bijeenkomst kom je meer te weten over:

  • Hoe je W&T en OOL vakoverstijgend kunt inzetten
  • Hoe je geschikte aanknopingspunten kunt vinden om OOL te koppelen aan bestaande vakken en thema's
  • Hoe je de didactiek van OOL kunt gebruiken om bestaande (en nieuwe) lessen vorm te geven