Menu

Wat zijn Maakboxen?

Maakotheek biedt W&T onderwijs aan in de vorm van Maakboxen (leskisten) die periodiek gehuurd kunnen worden door scholen.

De Maakboxen van Maakotheek bevatten alle ingrediënten voor zorgeloos en inspirerend techniekonderwijs: je vindt er lesbrieven (4 lessen), apparatuur die nodig is voor de lessen, verbruiksmaterialen die gebruikt kunnen worden en toegang tot online instructievideo’s. Op deze manier wordt het voor de leraar gemakkelijk en haalbaar gemaakt om de leerlingen van uitdagend W&T onderwijs te voorzien. Waarbij tevens aandacht is voor het onderzoekend en ontwerpend leren en de 21e eeuwse vaardigheden, aangezien dit in de lesbrieven wordt verwerkt.
Maakbox

De Maakbox

Je huurt een Maakbox van schoolvakantie tot schoolvakantie.
5x
Maakbox = een jaarvullend lesprogramma

De 21e eeuwse vaardigheden en de kerndoelen techniek zijn verankerd in de lessen. Leerdoelen zijn duidelijk omschreven en de lessen zijn eenvoudig vakoverstijgend in te zetten.

Alle lessen zijn opgebouwd volgens de principes van onderzoekend en ontwerpend leren.
Lessen maakbox maakotheek
primair onderwijs: 4 lessen middenbouw, 4 lessen bovenbouw én 4 kleuterlessen
voortgezet onderwijs: 4 lessen onderbouw (vmbo/havo/vwo)
Apparatuur maakbox maakotheek
Alle apparatuur die je nodig hebt. Met een hele klas tegelijk werken met techniek.
Materiaal maakbox maakotheek
Voldoende verbruiksmaterialen meegeleverd voor de hele school.
Video maakbox maakotheek
Online videoinstructies van elke les.
Helpdesk maakotheek
Helpdesk voor vragen: 085 060 9047 of mail naar help @ maakotheek.nl
Technisch niveau 2
De Maakboxen zijn opgedeeld in drie technische niveaus. Hierdoor bent u verzekerd van een doorlopende leerlijn.

Bekijk ons aanbod aan Maakboxen
Vind het juiste formaat Maakbox voor jouw school