Maakotheek en 1801 gaan samenwerking aan

Vanaf 1 juli 2024 gaan Maakotheek en 1801 jeugd & onderwijsadvies samenwerken. Beide organisaties willen samen scholen en kinderopvangorganisaties van uitdagende educatieve materialen blijven voorzien, door het uitlenen van leskisten en Maakboxen en waar nodig ondersteund door advies.

Concreet houdt de samenwerking in dat de uitleenservice van 1801, onder de noemer EDUtheek vanaf 1 juli wordt verzorgd door Maakotheek. Naast het leveren van de eigen Maakboxen verzorgt Maakotheek vanaf 1 juli a.s. ook de samenstelling en levering van de les- en spelkisten van Edutheek. Door het bundelen van de krachten van beide partijen is het mogelijk om de uitleenservice EDUtheek van 1801 versterkt voort te zetten. Het betekent ook dat vragen over het EDUtheek-abonnement, het reserveren en de levering vanaf die datum aan de medewerkers van Maakotheek kunnen worden gesteld.
De relaties van EDUtheek kunnen blijven vertrouwen op de kwaliteit van EDUtheek. Het belangrijkste verschil is dat alle zaken die betrekking hebben op het abonnement, de samenstelling van de les- en spelkisten en de levering voortaan door Maakotheek wordt verzorgd vanuit hun centrale uitgiftepunt in Rotterdam.
Voor Maakotheek leidt de samenwerking met 1801 tot een verbreding van het aanbod aan leskisten, naast het bestaande aanbod aan wetenschap & techniek, de zogeheten Maakboxen. Ook intensiveert Maakotheek hiermee haar verzorgingsgebied in het onderwijs in midden- en oost Nederland.
Voor 1801 is de samenwerking met Maakotheek belangrijk om de scholen en kinderopvangorganisaties die gebruik maken van EDUtheek te kunnen blijven ondersteunen. De vertrouwde gezichten van 1801 blijven beschikbaar voor advies over bijvoorbeeld een rijke (speel)leeromgeving, methodes, het verdiepingsaanbod naast diensten als scholing, training en begeleiding van de onderwijsprofessional in de praktijk.

Over EDUtheek

Scholen kunnen bij EDUtheek lenen uit de grootste collectie speel- en leermaterialen van Nederland. Met behulp van toegankelijke, vernieuwende en concrete lesmaterialen van EDUtheek wordt het lesaanbod beter en leuker gemaakt.
EDUtheek biedt kant en klare thema-, les- en ontdekkisten voor 2 tot 12 jarigen per ontwikkelingsgebied /-leerlijn of onderwerp, zoals zintuigelijke ontwikkeling, taalvaardigheid, geletterdheid, gecijferdheid , taal, rekenen, sociaal emotionele ontwikkeling, executieve functies, motorische ontwikkeling, bewegend leren, verrijking en verdieping, thematisch werken, natuur en vertelkoffers

Over Maakotheek

Maakotheek werkt aan een wereld waar álle kinderen hun talenten optimaal kunnen benutten en ontplooien. Kinderen die niet alleen goed zijn met taal en rekenen, maar ook technologisch geletterd.
Maakotheek wil dit bereiken door alles-in-één Maakboxen te verhuren aan scholen in het basis- en voortgezet onderwijs. In deze boxen (leskisten) zitten niet alleen alle materialen om techniek in het onderwijs op te nemen, maar ook uitgewerkte lessen en instructievideo’s. Daardoor kunnen leraren doen waar ze goed in zijn: onderwijzen! Geen gedoe meer om materialen compleet en werkend te hebben en geen kostbare tijd gebruiken om lessen te ontwikkelen.

Over 1801

1801 adviseert scholen over leren, onderwijzen en het organiseren van het onderwijs. Wij ondersteunen onderwijsprofessionals – onder wie leraren en docenten, intern begeleiders, teamleiders, schoolleiders en bestuurders – bij alle vragen die met leren en onderwijs te maken hebben. 1801 brengt processen op gang en lost strategische vraagstukken op in de voor- en vroegschoolse educatie (vve) en kinderopvang, het primair en voortgezet onderwijs (po en vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).
IMG 4966 2