Hoe werkt het?

Maakotheek biedt W&T onderwijs aan in de vorm van Maakboxen (leskisten) die periodiek gehuurd kunnen worden door scholen.

De Maakboxen van Maakotheek bevatten alle ingrediënten voor zorgeloos en inspirerend techniekonderwijs: je vindt er lesbrieven (4 lessen), apparatuur die nodig is voor de lessen, verbruiksmaterialen die gebruikt kunnen worden en toegang tot online instructievideo’s. Op deze manier wordt het voor de leraar gemakkelijk en haalbaar gemaakt om de leerlingen van uitdagend W&T onderwijs te voorzien. Waarbij tevens aandacht is voor het onderzoekend en ontwerpend leren en de 21e eeuwse vaardigheden, aangezien dit in de lesbrieven wordt verwerkt.
Maakbox

De Maakbox

De Maakbox is een leskist met technische apparatuur, verbruiksmateriaal en 4 lessen voor elke bouw. Voor de leerkracht of docent zijn er videoinstructies en is er een helpdesk beschikbaar.

Er is voldoende materiaal voor 10 klassen. Er zijn Maakboxen beschikbaar voor groep 3 tot en met 8 van het primair onderwijs en voor de eerste twee klassen van de onderbouw van het voortgezet onderwijs (vmbo/havo/vwo). Alles-in-één betekent dus ook echt alles-in-één.

Je huurt een Maakbox van schoolvakantie tot schoolvakantie.
5x Maakbox = een jaarvullend lesprogramma

De 21e eeuwse vaardigheden en de kerndoelen techniek zijn verankerd in de lessen. Leerdoelen zijn duidelijk omschreven en de lessen zijn eenvoudig vakoverstijgend in te zetten.

Alle lessen zijn opgebouwd volgens de principes van onderzoekend en ontwerpend leren.
Lessen maakbox maakotheek
primair onderwijs: 4 lessen middenbouw én 4 lessen bovenbouw
voortgezet onderwijs: 4 lessen onderbouw (vmbo/havo/vwo)
Apparatuur maakbox maakotheek
Alle apparatuur die je nodig hebt. Met een hele klas tegelijk werken met techniek.
Materiaal maakbox maakotheek
Voldoende verbruiksmaterialen meegeleverd tot 300 leerlingen.
Video maakbox maakotheek
Online videoinstructies van elke les.
Helpdesk maakotheek
Helpdesk voor vragen: 085 060 9047 of mail naar help @ maakotheek.nl
Technisch niveau 2
De Maakboxen zijn opgedeeld in drie technische niveaus. Hierdoor bent u verzekerd van een doorlopende leerlijn.

Kosten

De huurkosten bedragen €1.200,– (excl. BTW) per Maakbox per periode. Een Maakbox huur je voor de hele school tegelijk en is geschikt voor gebruik in circa 10 klassen / tot 300 leerlingen per school per periode (PO: groep 3-8, VO: onderbouw vmbo/havo/vwo)
Wil je de Maakbox gebruiken op een kleinere school of voor een beperkt aantal klassen? Neem dan contact op met onze medewerkers voor overleg over de mogelijkheden.